Historia

Lechaa Consulting Sp. z o.o. powstała w roku 1990 r.

Podczas 28 lat istnienia na rynku firma świadczy usługi z zakresu realizacji projektów unijnych, projektów międzynarodowych, krajowych, badawczo-rozwojowych, a także współpracuje
z wieloma podmiotami, zarówno publicznymi jak i przedsiębiorcami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych zarówno komercyjnych: zamkniętych (realizowanych na zlecenie firm i organizacji)
i otwartych, jak również dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy dostawcą szerokiej gamy usług szkoleniowych.

Lechaa Consulting Sp. z o.o. w swoich strukturach posiada:

  • Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA”,
  • Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Centrum Edukacji Lechaa CEL”,
  • Europejskie Centrum Projektów,
  • Wydawnictwo,
  • Koncesjonowaną Agencję Doradztwa Personalnego,
  • Koncesjonowaną Agencję Poradnictwa Zawodowego.

 

Doświadczenie:

   • 100 zrealizowanych projektów szkoleniowych w całej Polsce, w latach 2008 – 2014 oraz projekt międzynarodowy w ramach programu Leonardo da Vinci,
   • ponad 90 000 przeszkolonych osób w ramach projektów, w tym: osoby pracujące, bezrobotne, niepełnosprawne, nauczyciele, studenci
    i pracownicy naukowi, rolnicy, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy spółdzielni,
   • ponad 400 osób przeszkolonych w ramach szkoleń komercyjnych,
   • kilka tysięcy przedsiębiorstw i spółdzielni objętych wsparciem szkoleniowo – doradczym w całej Polsce,
   • szeroki wachlarz usług płatnych i bezpłatnych: szkolenia ze wszystkich zakresów tematycznych, coaching, doradztwo, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, organizacja staży i praktyk zawodowych dla młodzieży i osób dorosłych,
   • organizacja eventów, konferencji, kampanii promocyjnych,
   • Projekty realizowane w ramach Poddziałania 3.3.4 (1 projekt), Poddziałania 3.4.3 (1 projekt), Poddziałania 6.1.1 (11 projektów), Poddziałania 7.2.1 (6 projektów), Działania 7.4 (5 projektów), Poddziałania 8.1.1 (33 projekty), Poddziałania 8.1.2 (14 projektów), Poddziałania 8.2.1 (1 projekt), Poddziałania 9.6.2 (1 projekt), Poddziałania 9.1.2 (2 projekty), Działania 9.2 (2 projekty), Działania 9.4 (5 projektów), Działania 12.2, Działania 3.1,
   • Projekty realizowane w województwie: lubelskim (32), podkarpackim (1), świętokrzyskim (21), opolskim (4), śląskim (3), zachodniopomorskim (3), pomorskim (1), podlaskim (7), małopolskim (5), mazowieckim (3), łódzkim (2),
   • Projekty o zasięgu ogólnopolskim na podstawie umów z Ministerstwami. m.in. Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Cyfryzacji,
   • Współpraca z podmiotami z sektora szkolnictwa,
   • Wartość zrealizowanych projektów: ponad 80 000 000 PLN.