Informacja RODO

Przed wysłaniem  prosimy przeczytać  poniższe informacje:

Wykonując obowiązek wynikający z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem podanych przez Panią/Pana  danych osobowych jest Lechaa Consulting spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 33 lok. 26a . Skontaktować się z nami można pod numerem telefonu 81 759 35 10, kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: info@lechaa.pl.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest zgoda wyrażona przez Panią/Pana przed wysłaniem formularza kontaktowego. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak  również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe  takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, będą przetwarzane w związku z realizacją  zapytania zgłoszonego za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem niniejszego formularza zapytanie.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na  zapytanie. Dołożymy wszelkich starań, aby termin ten nie był dłuższy niż 14 dni.

Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do  przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :

O  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgłoszone za pośrednictwem strony internetowej;O Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-mail lub  numer telefonu komórkowego.