Lechaa po godzinach

Nieco mniej oficjalny i zobowiązujący profil niniejszej zakładki strony internetowej Lechaa Consulting Sp. z o.o. nie oznacza, iż prezentowane niniejszym informacje pozbawione są doniosłości. Przeciwnie: poza godzinami pracy w społeczności naszej firmy dzieje się bardzo wiele. Jeśli skoncentrujemy się tylko na wydarzeniach pozytywnych, na szczególną uwagę zasługują takie, jak: ślub i urodziny dziecka. Nie bez wpływu na panującą w spółce atmosferę pozostaje wsparcie Zespołu Lechaa ze strony trojga nowych stażystów. Wspólnymi siłami łatwiej jest sprostać skumulowanym obowiązkom towarzyszącym realizowanym przez Zespół projektom.

Z GROTTGERA              

Zygmunt Marek Miszczak

Gdy powstańców otoczono,
Rzekł z żołnierzy jeden pono:
– Czy Rosjanom, czy Polakom,
Śmierć pisana nam jednako,

Lecz, gdy jaki car zaprzeczy
Prawom Pospolitej Rzeczy,
Takiej lekcji mu udzielę:
Mam karabin – i wystrzelę!

… Podziwiamy u Grottgera
Ów patriotyzm bohatera,
Który natchnął tym artystę,
Że odważył się, zaiste,

Mężną śmiercią na reducie –
Dość – powiedzieć – carskiej bucie!
…Bo, kto kraju swego broni,
Własnej nada sens agonii…

LECHAA w nowym roku 

Każdy, kto poznał rozmiar trudów wymaganych przy realizacji projektów szkoleniowych wie, czym jest wytężona praca. Intensywny w ostatnich miesiącach charakter pracowniczych zaangażowań nie wyklucza takiej organizacji czasu wolnego, by znalazło się w nim miejsce na refleksję, zadumę i bycie razem.

Najpierw więc wypada podkreślić radość pracowników naszej firmy, obudzoną przez zupełnie już prywatne obchodzenie Nowego Roku i Święta Trzech Króli. Najbliższe zaś dni przyniosą okazję do refleksji nad narodową Rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Wcześniej pracownicy Lechaa Consulting Sp. z o.o. spotkają się na wspólnym (opóźnionym, ale długo wyczekiwanym) opłatku. Czas poświęcony na integrację społeczności pracowniczej to miły aspekt wspólnej troski o zapewnienie wszystkim korzystnych i satysfakcjonujących warunków pracy.

Listopad – miesiącem szczególnym 

Podobnie, jak osoby zatrudnione w innych firmach, pracownicy Lechaa Consulting Sp. z o.o. wykorzystują swój czas wolny wielotorowo. Jest to przede wszystkim czas wypoczynku – nabierania sił do dalszego wykonywania wielorakich obowiązków, czas poświęcony osobom najbliższym, udziałowi w życiu kulturalnym…

Miesiąc listopad jest jednak miesiącem szczególnym, w którym my – osoby zatrudnione przy realizacji projektów, pracownicy biurowi, stażyści, pracownicy porządkowi i in. poświęcaliśmy swój czas w celu przywołania pamięci  i oddania czci naszym zmarłym, uporządkowania grobów, oddania się zadumie…

Dnia 11 Listopada natomiast uczestniczyć będziemy – na różny sposób – w obchodach Święta Narodowego, łączącego się w tym roku z 100-ą Rocznicą odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. To dobry moment dla uzmysłowienia sobie, iż nie najmniej ważnym wymiarem pełnionych przez nas obowiązków pracowniczych jest służba dobru wspólnemu: przedsiębiorstwa, miasta, kraju. Niechaj ten dzień połączy nas wszystkich – przez pamięć wielkich przodków i wolę kontynuowania Ich dzieła codzienną pracą.

W SZKOLNYM ROKU
Zygmunt Marek Miszczak

Spójrzmy czasem na to z boku,
Co się dzieje w szkolnym roku!
W szkolnym roku w każdej klasie,
W każdym sercu kwitną – zda się –

Kwiaty, szczęścia, wiosny, maje:
– Niech nam Pani nie zadaje,
Bo – jak stwierdził Jaś przed chwilką –
My jesteśmy dziećmi tylko!

W szkolnym roku w każdej szkole
Wyprowadzić trzeba w pole
Wielu „sorów” – bardzo wielu…
Ratuj się, nauczycielu,

Bowiem wszyscy na tej sali
Na naukę są za mali.
… Gdy odrabiać nie ma komu
Pracy w szkole… Pracy w domu…,

Ty po prostu weź do ręki
Główny motor Ich udręki:
Dziennik ocen – cudo rzadkie –
Ów ratunek przed upadkiem

(Wiedz, że zginąć musisz marnie,
Kiedy litość Cię ogarnie).
… Jeśli jednak szmer na sali
Zniszczy nerwy Twe ze stali

I zawiodą argumenty,
Powiedz. Powiedz dla zachęty
(Chociaż serce Ci się kraje):
– Nic Wam dzisiaj nie zadaję.

W takich chwilach my – uczniowie –
Przeżywamy wiosnę, bowiem
Trosk przysparza nam bez liku
Ta nauka w październiku…

Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

Dzisiaj Dzień Nauczyciela –
Bardzo dla nas ważne Święto.
Radość wielka się udziela
Uczniom oraz absolwentom!

Wszystkim drogim Pedagogom
Chcemy życzyć jak najprościej,
Żeby Szkoła była drogą,
Która wiedzie do Mądrości!
 
Zespół firmy Lechaa Consulting Sp. z o.o.

STUBARWNY WRZESIEŃ
Zygmunt Marek Miszczak

Idzie jesień i już wkrótce
Wiatr na złotej zagra nutce;
Żółte liście strąci z drzewa;
Wszystko wokół porozwiewa.

Idzie jesień po kałużach,
Przez ulice, przez podwórza
I, choć smętna jest po trosze,
Kolorowe ma kalosze –

Pełne błysków i pasteli,
Że aż serce się weseli.
Kto je nosi – drodzy moi –
Słót wrześniowych się nie boi.

Przyodziany złotą szatą,
Zaplątany w babie lato
Wrzesień płaszczem nas okrywa,
Jak jesienna mgiełka siwa…