Dotacja na kapitał obrotowy

Działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Dotacja na kapitał obrotowy dla  LECHAA CONSULTING Sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Cel projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Planowane efekty:

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

  • Wartość projektu: 45 913,23
  • Wkład Funduszy Europejskich: 45 913,23